PLACENÉ SERVISNÍ PORADENSTVÍ

Placeného servisní poradenství (SERPO) je kombinace provize a poplatku od klienta. Provizi poradce dostává za sjednané finanční produkty a poplatek od klienta za dlouhodobý servis, který klientovi poskytuje nad rámec vyplacené provize.

CO JE ADVALO A V ČEM VÁM MŮŽE POMOCI

Ambice systému ADVALO je stát se leaderem na poli podpory finančních poradců při integraci placeného servisního poradenství do jejich praxe.

Za tímto účelem ADVALO vytvořilo a dále dotváří unikátní IT platformu, ve které si mohou poradci nastavit balíčky obsahující předem definované služby, které chtějí poradci svým klientům nabízet, tyto si dle svého uvážení poradce i nacení.

ADVALO si klade za cíl usnadnit svým partnerům práci v rámci placeného servisního poradenství, proto se stará o zasmluvnění klienta formou zaslání online smlouvy, kterou klient aktivuje zaplacením - není tedy třeba nikde smlouvy fyzicky uskladňovat, dále ADVALO zaopatřuje právní stránku smluv a dalších dokumentů, které má poradce v rámci systému k dispozici. ADVALO řeší aktualizaci dokumentů a smluv v závislosti na regulaci, legislativě a případných změnách na trhu. V neposlední řadě ADVALO hlídá proplacenost smluv a řeší případné neplacení ze strany klienta, aby nedocházelo ke zhoršení vztahu mezi poradcem a jeho klientem a také připravuje účetní podklady potřebné pro poradce.

V systému jsou k nalezení také jednorázové objednávky pro poradce, jejichž klienti ještě nejsou připraveni platit pravidelný měsíční poplatek za služby poradci. Poradce má možnost využít jeden z připravených vzorů objednávky - audit smluv, audit finanční nebo investiční situace a hodinovou konzultaci.

CÍL ADVALO

ADVALO je díky dobrému jménu svého zakladatele, ale také díky zaměření a dlouhodobé vizi, schopné pomáhat rozvíjet nadstandardní služby, které poradci svým klientům nabízí. Cílem platformy a celkově projektu ADVALO je zajišťovat administraci a rozvoj servisních služeb, což vede ke zlepšení obchodního vztahu mezi poradcem a jeho klienty, zejména proto, že klienti vědí, co od svého poradce mohou očekávat a poradce má zaplacený čas strávený s klientem nad rámec vyplacené provize, zejména za servisní úkony, které z pravidla součástí provize nejsou.

SLUŽBY V SYSTÉMU ADVALO

Většinu služeb předává klientovi poradce, některé specializované služby, které nemůže poradce (např. z legislativních důvodů) pro své klienty zajistit, je možné objednat v rámci ADVALO u jiných subjektů, které tyto služby klientům zajistí - např. likvidace pojistných událostí, právní služby apod.

KDO JE ADVALO

Untitled

marcela.png

Lukáš Kaplan (zakladatel EUCS a ADVALO)

Více o Lukášovi ZDE

[email protected]

Marcela Jirků (business developer ADVALO)

Více o Marcela ZDE

[email protected]